Federation Kendo

Bedankt! – Merci!

Ce message est également en version française plus bas)

BEDANKT!

Beste vrienden, vriendinnen,

Zoals jullie ongetwijfeld allemaal al weten, beleefde onze kleine
Belgische kendo-wereld, enkele gelukkige momenten naar aanleiding van
het laatste Europees kendo kampioenschap in Skopje. Het gemoed bezwaard
door de recente gebeurtenissen in Zaventem en Brussel, is het Belgische
team onder moeilijke omstandigheden naar het kampioenschap vertrokken.

Ondanks deze omstandigheden heeft eenieder die ons land en onze kendo
vertegenwoordigde het beste van zichzelf gegeven. De kwartfinale tegen
de uiteindelijke Europees kampioen, Frankrijk, was voor de Belgen een
van de meest intense momenten uit deze competitie. Het Belgische
mannenteam moest uiteindelijk het onderspit delven, maar we mogen trots
zijn op de wijze waarop. Onze tegenstanders waren de eersten om het
Belgisch team te feliciteren over de kwaliteit van hun kendo en hun
inzet. De overige teams die de Fransen verder ontmoetten hadden de
grootste moeite om een even stevig weerwerk te bieden als de Belgen
hadden gedaan tegen dit indrukwekkende team.

In de individuele competitie, bereikte Freija Dhont de kwartfinale bij
de vrouwen na een reeks uitstekende wedstrijden. Bij de mannen zorgde
Kensaku Maemoto ervoor dat we ons, voor de tweede maal in de
geschiedenis van het Belgische kendo, konden verheugen op een Europees
kampioen. Hij toonde deze dag een indrukwekkende concentratie en een
scherp inzicht, in combinatie met een explosieve en rechte kendo waarop
we allen trots mogen zijn.

Maar we wilden daarnaast ook eenvoudigweg een boodschap richten aan
jullie allen, aan julie dojo-verantwoordelijken, aan jullie
vertegenwoordigers bij de regionale en federale federaties, kortom, aan
zij die het Belgisch kendo-wereldje levend houden: bedankt!
Bedankt om een dergelijk avontuur mogelijk maken door de kwaliteit van
het onderricht in de Belgische dojo’s.
Bedankt om hen te ondersteunen die deelnemen aan de trainingen van de
nationale groep en, vervolgens , degenen die uiteindelijk geselecteerd
worden voor het nationaal team.
Bedankt ook, want het gaat ook om “de pezen van de oorlog”, voor jullie
financiële steun via de ABKF, evenals de VKIJF en de BKR, aan dit
internationaal avontuur. Wij danken dan ook alle officials die deze
laatste maanden gewerkt hebben en om de noodzakelijke voorwaarden te
scheppen opdat de nationale groep en het team zouden kunnen opbloeien.

Wij wonen slechts in een klein land met een kleine kendo-gemeenschap,
maar de kwaliteit van wat er wordt bereikt moet worden benadrukt. We
moeten uiteraard nóg meer en beter wensen voor dit team, maar het kan
geen kwaad om ons toch al te verheugen op de kwaliteit waarvan onze
competiteurs blijk geven vandaag.
Wij hopen dat deze aspecten in het leven van onze “kleine kendo-wereld”
van jullie steun zullen kunnen blijven genieten; de voorbereiding binnen
de nationale groep; de prestaties van het team; en dat nieuwe (en oude!)
levendige krachten zin zullen krijgen om zich bij de nationale groep te
voegen.
Wij hopen ook dat de dojo’s tijdens hun eigen trainingen nog
aandachtiger zullen zijn om hun leden op te volgen bij dit gezamenlijk
project, hen daarbij te helpen en vooruit te duwen (in de beste
betekenis van het woord) bij deze gezamenlijke inspanning. Want een
dergelijke voorbereiding vindt eveneens plaats, misschien zelfs
hoofdzakelijk, in de dagelijkse training in de dojo’s.
Er is nog zoveel te doen om ons nationaal team tot haar volledig
potentieel te doen groeien…
… BEDANKT!

Chieko Yano, Naoko Hamada & Carrol Tange
Manager & coaches van het Belgisch nationaal kendo team.

MERCI!

Chers amies, chers amis,

Vous le savez peut-être déjà, mais notre petit monde du kendo belge
vient de vivre un heureux moment à l’occasion des derniers championnats
d’Europe de Skopje. Dans un contexte alourdi par les récents événements
de Zaventem et Bruxelles, l’équipe belge a voyagé et est arrivée dans
des conditions difficiles à ces championnats.

Mais en dépit des circonstances, toutes celles et ceux qui
représentaient notre pays et notre pratique du kendo se sont efforcés de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Au chapitre des moments les plus
intenses de cette compétition pour les Belges, les hommes se sont
inclinés en quart de finale face aux champions du jour, les Français,
mais l’ont fait d’une manière dont nous pouvons être fiers. Leurs
adversaires furent les premiers à venir les féliciter pour la qualité de
leur kendo et de leur engagement avant de poursuivre un parcours où
d’autres équipes peineront a résister aussi bien face à cette équipe à
la préparation impressionnante. En compétition individuelle féminine,
Freija D’Hont finit son parcours en quart de finale, après une série de
combats de grande qualité. Et en compétition individuelle masculine,
c’est Kensaku Maemoto qui nous aura offert le bonheur d’avoir pour la
seconde fois de l’hitoire du kendo belge un champion d’Europe, et ce au
terme d’une journée où il aura été impressionnant de concentration et de
lucidité, mises au service d’un kendo puissant et droit dont nous
pouvons tous être fiers.

Mais ce message est avant tout un message simple, que nous souhaitons
adresser à vous toutes et tous, aux responsables de vos dojos et à vos
représentants au sein des fédérations régionales et fédérale,
c’est-à-dire celles et ceux qui font vivre ce petit monde du kendo
belge: merci!
Merci de rendre possible de telles aventures par la qualité des
enseignements donnés dans les dojos belges.
Merci de soutenir celles et ceux qui viennent de vos dojos pour se
joindre aux entraînements du groupe national, puis qui éventuellement
sont sélectionnés en équipe nationale.
Merci aussi, parce cela restera toujours « le nerf de la guerre », de
contribuer financièrement via l’ABKF, ainsi que la VKIJF et la BKR à ces
aventures internationales. Je remercie au passage ses officiels qui ont
oeuvré ces derniers mois à offrir les nécessaire conditions permettant
au groupe national et à l’équipe de s’épanouir.

Notre pays et notre monde du kendo belge sont petits, mais la qualité de
ce qui y est accompli doit être soulignée. On doit évidemment souhaiter
encore plus et mieux à cette équipe, mais il n’y a pas de mal à déjà se
réjouir de la qualité dont nos combattants témoignent aujourd’hui.
Nous espèrons que cette partie de la vie de notre « petit monde »: la
préparation au sein du groupe national et les prestations de l’équipe
nationale, continueront de bénéficier de votre soutien, que de nouvelles
(et de plus anciennes!) forces vives auront envie de se joindre au
groupe national.
Nous espérobns également que les dojos seront encore plus attentifs,
durant leur propre pratique, à suivre, aider et pousser (dans le
meilleur sens du terme) leurs membres participant à ce effort collectif.
Car cette préparation se passe également, et peut-être surtout, dans les
dojos, au quotidien.

Et il y a encore tant à faire pour permettre à notre équipe national
d’atteindre la pleine mesure de son potentiel…

… MERCI!

Chieko Yano, Naoko Hamada & Carrol Tange
Manager & coaches de l’équipe nationale belge de kendo

All Events Calendar

march

07mar08:0011:00ABKF Kendo National Team Training08:00 - 11:00 ULB - Building E2, Hall 2, 50, avenue franklin RooseveltEvent Type :Kendo

08mar09:0017:00BKR Referee & Kakari-In Seminar09:00 - 17:00 Event Type :Kendo

14mar12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

15mar09:0014:00BKR Iaido – Regional training09:00 - 14:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Iaido,Iaido Grading

22mar09:0012:00ABKF National Iaido Training09:00 - 12:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido

22mar12:0013:00National Team Iaido Selection12:00 - 13:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido

26mar(mar 26)17:0028(mar 28)14:00Kendo Seminar – Fujiwara SenseiOpen to all - Organized by Yu-Hi and Yo-Shin Dojo17:00 - 14:00 (28) ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

29mar09:0017:00ABKF Kendo Championships 202009:00 - 17:00 Complexe Gaston Reiff, Rue Ernest Laurent 215, 1420 Braine L’AlleudEvent Type :Kendo

29mar09:3016:30Shinbukan - Muso Shinden Ryu Open Seminarwith Dominique Losson Sensei - 6th dan renshi09:30 - 16:30 Roosdaal, MPC Sint-Franciscus Lostraat 175, 1760 RoosdaalEvent Type :Iaido

april

04apr08:0011:00ABKF Kendo National Team Training08:00 - 11:00 ULB - Building E2, Hall 2, 50, avenue franklin RooseveltEvent Type :Kendo

04apr10:0012:00VKIJF Kendo Keiko10:00 - 12:00 Sportcentrum De Witte Molen, Azalealaan 29Event Type :Kendo

11apr12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

26apr09:0011:00ABKF National Iaido Training09:00 - 11:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido

26apr11:0013:00ABKF Referee Iaido Seminar11:00 - 13:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido

may

09may08:0011:00ABKF Kendo National Team Training08:00 - 11:00 ULB - Building E2, Hall 2, 50, avenue franklin RooseveltEvent Type :Kendo

09may12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

17may09:0017:30ABKF BIC 2020 - Belgium Iaido Championships 2020With gradings from 1st Dan up to 4th Dan09:00 - 17:30 Complexe Gaston Reiff, Rue Ernest Laurent 215, 1420 Braine L’AlleudEvent Type :Iaido,Iaido Grading

24may09:0013:00VKIJF Iaido / Jodo Regional Training09:00 - 13:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido,Jodo

30may(may 30)09:0031(may 31)17:00Shōshikai Open seminarWith Furuichi Norio Sensei - 8th Dan Kyoshi09:00 - 17:00 (31) Event Type :Iaido

30may10:0012:00VKIJF Kendo Keiko10:00 - 12:00 Sportcentrum De Witte Molen, Azalealaan 29Event Type :Kendo

june

06jun08:0011:00ABKF Kendo National Team Training08:00 - 11:00 ULB - Building E2, Hall 2, 50, avenue franklin RooseveltEvent Type :Kendo

07jun09:0014:00BKR Iaido – Regional training09:00 - 14:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Iaido,Iaido Grading

13jun12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

14jun09:0017:00BKR Dan Championships 2020 + Referee / Kakari-in seminar09:00 - 17:00 Event Type :Kendo

20jun10:0012:00VKIJF Kendo Keiko10:00 - 12:00 Sportcentrum De Witte Molen, Azalealaan 29Event Type :Kendo

28jun09:0013:00VKIJF Iaido / Jodo Regional Training09:00 - 13:00 Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77, 9000 GentEvent Type :Iaido,Jodo

july

11jul12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

august

08aug12:0013:00BKR Kendo KeikoOpen from 2nd Dan12:00 - 13:00 ADEPS - Auderghem, Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem, BelgiumEvent Type :Kendo

28aug(aug 28)20:0030(aug 30)16:00ABKF Iaido Summer Seminar 202020:00 - 16:00 (30) Centre Sportif Blocry, Place des Sports 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, BelgiumEvent Type :Iaido,Iaido Grading

Sponsor

X